Liselore Fuchs

Gemeenteraadslid

Liselore is 28 jaar en woont al heel haar leven in Hoegaarden. Ze woont samen met haar man Wim en haar zoontje Louis in 'de Sluppe' (de Zavelputtenstraat). Sinds 2012 is Liselore gemeente- en provincieraadslid en ze werkt ook op het federale parlement. Van 's morgens tot 's avonds zit ze dus in de politieke wereld. Om te kunnen ontspannen springen Liselore en Wim op de fiets om onze mooie Vlaamse streken te ontdekken. En Louis? Die mag overal mee naartoe!

Dankzij haar verschillende functies heeft Liselore de voorbije jaren heel wat ervaring kunnen opdoen in de politiek. Ze voelt zich klaar om met haar sterke team de fakkel over te nemen in Hoegaarden: “De voorbije legislatuur hebben we hard gewerkt in de oppositie. Dat werpt nu haar vruchten af,” vertelt Liselore, “We hebben een ijzersterke lijst met knappe kandidaten en een mooi programma. Deze verkiezingen zijn wij hét alternatief voor de huidige meerderheid.”

Hoegaarden is een kleine gemeente met een beperkt budget. Het is daarom noodzakelijk dat we ons focussen op onze kerntaken zodat we zeker daar al topkwaliteit afleveren aan onze burgers: onderhoud van het openbare domein en infrastructuur, veiligheid garanderen en sterke dienstverlening naar burgers en verenigingen toe.

Daarnaast willen we een hele sterke samenwerking opzetten tussen de burgers en de verenigingen. Niet alleen zal er inspraak zijn via buurtcomités en adviesraden, maar ook via het opstellen van wijkplannen. Daarin zullen duidelijke afspraken gemaakt worden in verband met de prioriteiten en het budget, maar ook de gedeelde verantwoordelijkheid van bestuur en burgers.

Zo een samenwerking kan alleen maar slagen als er ook een goede communicatie is tussen alle partijen. De gemeente zal de moderne communicatiemiddelen omarmen en inzetten om zo nog dichter bij de burger te staan. Denk maar aan een up-to-date website, sociale media, maar ook Whatsapp.

Hoegaarden is en zal altijd mijn thuis zijn. En mijn motivatie wordt elke ochtend wakker met een lach op zijn gezichtje in zijn wiegje. Voor hem, maar zeker ook voor u, wil ik er 200% voor gaan.