Ruimtelijke ordening

Hoegaarden is een gemeente die groeit. Elk jaar verwelkomen we nieuwe inwoners. Dat brengt ook met zich mee dat de gemeente zich goed moet organiseren. Meer mensen betekent ook meer verkeer, meer woningen, meer kinderen in de scholen... Ruimtelijke ordening speelt hierin een grote rol. Niet onbelangrijk om hier een duidelijke visie over te ontwikkelen.

Nieuws over dit onderwerp

Motie Leefbaar Platteland goedgekeurd

De gemeenteraad van Hoegaarden keurde de motie Leefbaar Platteland goed. Vlaamse plattelandsgemeenten delen twee kenmerken: een uitgestrekte open ruimte en een lage bevolkingsdichtheid. Over de ‘Open …