Bestemming verlaten voetbalveld blijft voorlopig geheim

Op 9 juni 2017, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening
RUP Jongensschoolstraat Zones

Op 12 mei eindigde het openbaar onderzoek voor een bestemming 'zachte recreatie' van het voetbalveld in Outgaarden. Maar een beslissing blijft uit.

Het college van burgemeester en schepenen ontving slechts één bezwaar van een buurtbewoner. Hij vreest lawaaihinder als de paintballclub Funsation het terrein in erfpacht zou krijgen. “Maar die vrees is ongegrond”, zegt burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V). “Funsation haakte af als kandidaat erfpachtnemer.”

Het schepencollege nam, volgens hem, nog geen standpunt in over de nieuwe bestemming van zachte recreatie die voetbal als mogelijkheid uitsluit. “GECORO bestudeert het dossier nog. Pas na een advies neemt het college van burgemeester en schepenen een beslissing.”

Enkele organisaties hadden van meetaf aan interesse voor een uitbating. Maar ze haakten af, waarna meerdere vergaderingen voor Outgaardiers volgden, om na te gaan welke bestemming hun voorkeur wegdroeg. Voorstellen werden geformuleerd. “Zo veel, dat we onmogelijk aan alle wensen kunnen voldoen”, zegt de burgemeester. “Maar het terrein krijgt wel een 'groene' invulling.”

Naar verluidt doen twee Outgaardse vzw's een voorstel. Taverniers noemt ze liever niet bij naam, maar de geruchtenmolen draait op volle toeren. Het gaat om twee organisaties die aan deeltuinieren doen. “Hun opvattingen over een bestemming als speelbos en speeltuin moeten op elkaar worden afgestemd. Over een voorkeur heeft nog niemand zich uitgedrukt”, zegt de burgemeester.

Mogelijk volgt meer klaarheid tijdens de gemeenteraad op dinsdag 13 juni. N-VA vraagt dan naar een stand van zaken.

Eerder gaf de oppositiepartij te verstaan dat het schepencollege te weinig heeft gedaan om bij de Outgaardiers te achterhalen welke bestemming zij wensen voor hun verlaten voetbalveld

 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Leuven-Hageland; Vr. 09 Jun. 2017, Pagina 5

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is