Klimaat en Energie

Doordat klimaatveranderingen steeds meer aandacht krijgen, winnen ook alternatieve energiebronnen aan belang. Willen we de druk op onze planeet verlichten, moeten we afstappen van fossiele brandstoffen. Van iedereen zal een inspanning gevraagd worden, niet alleen moeten we duurzamere energie opwekken, we moeten ook duurzamer leven. Hiervoor is een hele mentaliteitsverandering nodig, maar ze zal zeker de moeite zijn.

Nieuws over dit onderwerp

N-VA Hoegaarden pleit voor autodelen

Er wordt regelmatig geklaagd over het gebrek aan parkeerplaatsen in Hoegaarden. Een oplossing dringt zich op. N-VA-gemeenteraadslid Liselore Fuchs komt met een opmerkelijk voorstel: elektrisch …