Klimaat en Energie

Doordat klimaatveranderingen steeds meer aandacht krijgen, winnen ook alternatieve energiebronnen aan belang. Willen we de druk op onze planeet verlichten, moeten we afstappen van fossiele brandstoffen. Van iedereen zal een inspanning gevraagd worden, niet alleen moeten we duurzamere energie opwekken, we moeten ook duurzamer leven. Hiervoor is een hele mentaliteitsverandering nodig, maar ze zal zeker de moeite zijn.

Nieuws over dit onderwerp

N-VA Hoegaarden pleit voor autodelen

Er wordt regelmatig geklaagd over het gebrek aan parkeerplaatsen in Hoegaarden. Een oplossing dringt zich op. N-VA-gemeenteraadslid Liselore Fuchs komt met een opmerkelijk voorstel: elektrisch …

Lichten worden 's nachts gedoofd

De gemeenteraad keurde het doven van de openbare verlichting 's nachts goed. Met Eandis wordt nagegaan wanneer het doven van de openbare verlichting ingaat. In het weekend blijven de lichten wel …

Milieuaanvraag Windpark E40 komt volgend jaar

De milieuaanvraag met een milieueffectrapport voor de bouw van windturbines in het Windpark langs de E40 in Bierbeek, Boutersem, Hoegaarden en Tienen volgt in 2016. Een publiek onderzoek gaat eraan …