Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 20 april 2016, over deze onderwerpen: Klimaat en Energie

De gemeenteraad keurde het doven van de openbare verlichting 's nachts goed. Met Eandis wordt nagegaan wanneer het doven van de openbare verlichting ingaat. In het weekend blijven de lichten wel branden. Burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V) is van oordeel dat hierdoor inbrekers geen vrij …

Op 12 december 2015, over deze onderwerpen: Klimaat en Energie

De milieuaanvraag met een milieueffectrapport voor de bouw van windturbines in het Windpark langs de E40 in Bierbeek, Boutersem, Hoegaarden en Tienen volgt in 2016. Een publiek onderzoek gaat eraan vooraf. Oppositieraadslid Liselore Fuchs (N-VA) vroeg in de gemeenteraad van Hoegaarden uitleg over de …

Op 8 december 2015, over deze onderwerpen: Klimaat en Energie

Oppositieraadslid Liselore Fuchs (NV-A) stelt op de gemeenteraad van vandaag de vraag welke de afspraken over de windmolens waren en welke de volgende stappen van het schepencollege zullen zijn. Elicio en Storm hebben in oktober hun nieuwe plannen gelanceerd. In Hoegaarden zouden vijf windmolens …

Op 4 augustus 2015, over deze onderwerpen: Klimaat en Energie

N-VA heeft een klimaatplan voor Hoegaarden op papier gezet. Met oplaadpunten voor elektrische fietsen kan de horeca wel varen. 'Hoegaarden is een fiets- en wandelgemeente bij uitstek', zo luidt het. Vandaar dat onder andere wordt aangedrongen op een fietsvergoeding voor gemeentepersoneel …

Op 3 augustus 2015, over deze onderwerpen: Klimaat en Energie

Alle Vlaamse gemeenten moeten een klimaatactieplan opstellen. Doel is om tegen 2020 de CO2-uitstoot met 20 procent te reduceren en de energie-efficiëntie en inzet van duurzame energiebronnen met 20 procent te verhogen. Hoegaarden heeft nog geen klimaatactieplan. Oppositiepartij N-VA lanceert daarom …

Op 7 mei 2015, over deze onderwerpen: Klimaat en Energie

Outgaarden Het comité 'Geen windturbines E40' klaagt over een gebrek aan informatie van het provinciebestuur over de plaatsing van turbines langs de E40 …

Projectontwikkelaars Storm/Elicio willen in Bierbeek, Boutersem, Hoegaarden, Oud-Heverlee en Tienen veertig windturbines plaatsen. 'Al maanden wachten we vruchteloos op communicatie van het provinciebestuur', zegt Hans Roekaerts van het comité uit Outgaarden. 'We tasten in het duister …