Motie Leefbaar Platteland goedgekeurd

Op 19 september 2019, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening

De gemeenteraad van Hoegaarden keurde de motie Leefbaar Platteland goed. Vlaamse plattelandsgemeenten delen twee kenmerken: een uitgestrekte open ruimte en een lage bevolkingsdichtheid. Over de ‘Open ruimte’ zijn de meningen in Hoegaarden verdeeld.

Op 19 juni 2019 organiseerde Westhoekoverleg een congres van Vlaamse plattelandsgemeenten in het Vlaams Parlement, om met een motie meer aandacht te vragen van de Vlaamse Overheid voor de Vlaamse plattelandsgemeenten. Daarbij kwam ook kritiek op de Mobiscore. De gemeenteraad van Hoegaarden onderschreef op de jongste raadszitting de slotverklaring van dat Congres, waarbij meer financiële slagkracht voor plattelandsgemeenten wordt gevraagd, ondersteuning bij dorpskernversterking om de open ruimte in stand te houden en een flankerend beleid op maat van het platteland door beter openbaar vervoer en nieuwe mobiliteitsvormen te voorzien.

“Is wat wij hier ondertekenen niet in strijd met wat er in Hoegaarden gebeurt, namelijk meer appartementisering of plannen voor nieuwe wijken. Zijn we dus niet hypocriet qua beleid?”, zo stelde N-VA-oppositieraadslid Liselore Fuchs, doelend op het onlangs nog door de oppositie afgewezen project Walestraat, en de geplande nieuwe appartementen. 

“Woonuitbreidingsgebied dat op de dorpskern aansluit heeft niets te maken met inname van open ruimte. Voor lintbebouwing tussen twee dorpskernen kan ik de redenering volgen, daar zijn we absoluut tegen. De woonuitbreidingsgebieden werden jaren geleden met zorg vastgelegd”, aldus de reactie van burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V).

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is