Meer middelen voor gemeente

Op 20 oktober 2019, over deze onderwerpen: Financiën en Begroting


De Vlaamse gemeenten krijgen in de lopende bestuursperiode meer middelen. Dat is het gevolg van het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. Voor de gemeente Hoegaarden gaat het in totaal voor 2020-2024, over 99.675 euro voor de responsabiliseringsbijdrage en 1.042.008 euro voor de open ruimte.

De Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over en geeft de gemeenten extra budget omwille van de open ruimte die ze bezitten en die ze moeten onderhouden. Dat vernam N-VA Hoegaarden voorzitter en gemeenteraadslid Philip Collaers van de N-VA-ministers uit de Regering van minister-president Jan Jambon.

“N-VA Hoegaarden wil dat de gemeente met de bijkomende Vlaamse financiering bij voorkeur investeert in veilige wegen en fietspaden en in het behoud van een groene en landelijke gemeente”, vult Philip Collaers aan. Deze voorkeuren van N-VA Hoegaarden spruiten voort uit meerdere dossiers waarin het huidige schepencollege heel wat marge voor verbetering heeft: denk maar aan het dossier van de verkavelingaanvraag in de Walestraat ten de onvolledige asfaltering van de Bosberg in Meldert. “Het college kan best nog eens overwegen of de verkoop van mooie gemeentelijke gebouwen, als het kapittelhuis, echt nodig is”, aldus Collaers.

Naast deze bijkomende financiering blijft ook het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor steden en gemeenten, de komende jaren elk jaar met 3,5% groeien

 

Bron: HLN Online

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is