Gemeente heeft minder schulden, maar verkoopt liever patrimonium als er geen duidelijke bestemming is

Op 19 november 2019, over deze onderwerpen: Financiën en Begroting


Oppositieraadsleden Herwig Princen (Gewoon Wit) en Philip Collaers (N-VA) hadden vragen op de raadszitting van Hoegaarden over de verkoop van gemeentelijk patrimonium. Aanleiding hiervoor zijn de geplande verkoop van gronden aan Den Repos, en de intentie om eventueel een aantal gemeentelijke gebouwen zoals de pastorie van Outgaarden en het kapittelhuis van Hoegaarden, te verkopen.

“Nu er meer financiële ruimte komt door het extra investeringsbudget voor Hoegaarden dankzij het Vlaamse Regeerakkoord, kan het schepencollege dan zijn mening niet herzien i.v.m. verkopen? Of blijft het gemeentebestuur kiezen voor de eenmalige inkomst door verkoop van eigendom. Is er dan een financieel probleem?”, aldus Collaers. Princen vroeg of er een duidelijke visie was waar de 15.000 euro opbrengst van Den Repos naartoe gaan, maar daar kwam geen antwoord op.

Schepen voor Financiën Hans Decoster (CD&V): “We hebben geen financieel probleem. We hebben nu nog 9 miljoen euro schuld, vier jaar geleden was dat 15 miljoen. We hebben rond 2013 een piek gehad in investeringen in wegen en riolering, waardoor onze schuld per inwoner hoger lag dan het Vlaamse gemiddelde. Nu is dat afbetaald”.

“Er komen overal vragen van sport en cultuur, maar de enige die rechten heeft is de inwoner van Hoegaarden. Zorgen dat alles in orde is en dat er voldoende animatie is in Hoegaarden, doen we zonder verkopen. Maar gebouwen die geen functie hebben kunnen we niet behouden. Wat zouden we doen met Den Repos, een museum maken voor kunstenaars? Het Arendsnest werd verkocht en wordt prachtig in orde gezet. Zo’n restauraties uitvoeren is niet de kerntaak van de gemeente. Je moet kunnen loslaten”, aldus Decoster.

Burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V) stelde ook dat er niet te vroeg moet victorie gekraaid worden over de extra inkomsten. “Zien of het plattelandsfonds gaat blijven bestaan?”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is