Vragen bij nut nachtwinkel

Op 22 november 2014

Fuchs, die in buurt woont, spreekt van verkoop van sterke drank aan minderjarigen, nachtelijk straatlawaai, rondslingerend afval en ongepaste openingsuren. 'Er slingeren lege flessen rond in de buurt van de school in de Doelstraat', zegt ze. 'De winkel opent al om 18 uur. Dan is ook het warenhuis nog open. Het is dan erg druk in de straat.'

Ze vraagt zich af of een nachtwinkel in Hoegaarden wel noodzakelijk is en wil dat de burgemeester ingrijpt. 'Hij moet overleg plegen met de uitbater om de problemen een halt toe te roepen, hem verantwoordelijk stellen voor overlast en eventueel de vergunning intrekken.'

Burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V) reageert niet het recht te hebben iemand zomaar te verbieden een handelszaak uit te baten en een vergunning te weigeren of in te trekken. 'Daarvoor zijn bewijzen nodig en die heb ik niet. De politie ontving nooit een klacht over hinder door de winkel. Sterke drank verkopen aan jongeren mag niet, maar er zijn geen bewijzen dat de uitbater dat doet.'

Hij raadt Fuchs aan bij vaststelling van misbruiken zelf de politie te verwittigen. Ze beloofde buurtbewoners aan te zetten dat ook te doen.

De uitbater zegt geen weet te hebben van klachten over overlast. Volgens hem sluit de winkel om 1 uur 's nachts.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is