Gemeenteraad 13 juni 2017

Op 13 juni 2017

Op dinsdag 13 juni komt de gemeenteraad van Hoegaarden (eindelijk nog eens) samen. Eindelijk? In de maand mei was er geen gemeenteraad wegens een gebrek aan agendapunten. Bijgevolg was er twee maanden lang geen gemeenteraad. Er staan dan ook heel wat extra agendapunten op de agenda deze keer: 

Agendapunten ingediend door fractieleider Liselore Fuchs:

1. Stand van zaken invulling oud voetbalterrein Outgaarden

Het voetbalterrein in Outgaarden wordt ondertussen al een jaar niet meer gebruikt. Dit voorjaar zijn er in het dossier enkele belangrijke ontwikkelingen geweest: Er is een enquête gelanceerd om de lokale noden te achterhalen; de enige kandidaat-erfpachter heeft zich teruggetrokken en na twee brainstormavonden hebben enkele Outgaardiers de eerste voorzichtige stappen gezet om zelf een initiatief op poten te zetten. 

Graag hadden wij de volgende vragen gesteld: 

 1. Heeft het schepencollege een plan van aan pak opgesteld?
  1. Zal het schepencollege terug een oproep lanceren voor kandidaat-erfpachters? 
  2. Zal het schepencollege nog steeds werken met een erfpacht? 
 2. Zal het schepencollege bij de invulling van het voetbalterrein en in de zoektocht naar kandidaten rekening houden met de lokale behoeften en noden die ondertussen gekend zijn? 
  1. Hoe zal het schepencollege daarvoor zorgen?
 3. Zijn er al contacten met de geïnteresseerde Outgaardiers? 
  1. Zo ja, wat hebben deze voorlopig al opgeleverd?

2. Aanpak sluikstorten carpoolparking Rommersom

De Facebookgroep Hoegaarden 2050 is al enkele weken bezig met een campagne tegen het sluikstorten op de carpoolparking van Rommersom. Wanneer burgers het Agentschap Wegen en Verkeer contacteren, brengt het agentschap de parking weer in orde. Er zijn zelfs burgers die zelf sluikstorters betrapt hebben. Het is ondertussen duidelijk dat het onderhouden van de parking perfect mogelijk is met beperkte middelen als we maar bereid zijn om er wat extra aandacht aan te besteden. 

Daarom hebben we de volgende vragen: 

 1. Hoe ziet het gemeentebestuur haar rol in deze zaak? 
 2. Zal het gemeentebestuur in de toekomst extra middelen inzetten om de orde en netheid op de carpoolparking te handhaven? 
 3. Wat doet het gemeentebestuur specifiek om sluikstorters te vatten op haar grondgebied? 
  1. Hoeveel sluikstorters zijn er ondertussen al betrapt?

Agendapunten ingediend door gemeenteraadslid Achiel Van den Steen:

1. Veiligheid fietspaden in het algemeen en in het bijzonder

Ons aller zorg gaat uit naar de veiligheid van de zwakke weggebruiker. Vele fietsers melden mij dat de oversteek van de ravel aan het station in Hoegaarden dikwijls problematisch is, zeker als men van Lummen naar het containerpark moet oversteken: weinig zicht op het aankomend verkeer van links, wagens zijn er zeer vlug en de tijd is beperkt om over te steken.

 1. Kan het plaatsen van verkeersspiegels hier geen oplossing zijn ? Ze zouden voor velen welgekomen zijn, graag standpunt bestuur.
 2. Op andere plaatsen zou dat ook overwogen kunnen worden.

2. Fietspad in wording langs de Goetsenhovenstraat

Iedereen heeft er zijn gedacht over, het is in kannen en kruiken. Dikwijls werd het argument aangehaald : vele gebruikers en hun veiligheid om dit fietspad te verantwoorden. Over de veiligheid kan iedereen akkoord gaan, maar bij de telling van de aantallen stel ik mij de volgende vraag na proefondervindelijke vaststellingen:

 • Ten eerste rijden er daar (buiten de wielertoeristen die steeds en overal het volle rijvak gebruiken ) héél weinig, ik zeg wel héél weinig.
 • Als ik vergelijk met de weg naar Hoegaarden (Sint Niklaasstraat) kom ik tot de vaststelling dat op die weg 3 X meer fietsers  rijden (wielertoeristen niet meegerekend) en dat vooral scholieren deze weg gebruiken, en dat deze weg zeker even gevaarlijk is dan het stuk naar Goetsenhoven.

Mag ik eens weten waarom de voorrang wordt gegeven aan dit stuk van de verbinding naar Goetsenhoven en niet aan het andere stuk (naar Hoegaarden) ?

3. Veiligheid straten in het algemeen 

De winter is nu al een tijdje voorbij, ondanks de winter niet zo koud was liggen er toch ontzettend veel putten in de straten, zijn er verzakkingen en zijn er uitgeholde asfalt of beton lagen. Met als resultaat : fietsers in moeilijkheden en auto's die regelmatig schade oplopen.

Mijn vraag : wanneer begint men aan de herstellingen ervan?

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is